Zabiegi hydrożelowe


Zabiegi hydrożelowe
80 zł

Twarz


60 zł

Oczy


65 zł

Szyja


80 zł

Biust


Hydrożelowe maski firmy med­beauty przez­nac­zone są do stosowa­nia pod­czas pro­fesjon­al­nych zabiegów kosmetycznych.

Stwor­zone zostały na bazie czys­tego kola­genu i zato­pi­one w serum o dużej zawartości sub­stancji aktywnych.

Dzięki nowoczes­nej tech­nologii mikro­molekuł, sub­stancje akty­wne są doskonale wchła­ni­ane i wnikają w bardzo głębokie warstwy skóry.


Pole­camy następu­jące zabiegi z maskami hydrożelowymi


ZABIEG HYDROŻELOWY Z KWASEM HIALURONOWYM

Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich typów skóry. Szczegól­nie dla skóry suchej, odwod­nionej, zmęc­zonej. Dzięki dużej zawartości kwasu hialuronowego zabieg głęboko naw­ilża i odmładza skórę.

Efekty zabiegu:

 • inten­sy­wne naw­ilże­nie i wzmoc­nie­nie struk­tury skóry,
 • spłyce­nie zmarszczek,
 • zwięk­sze­nie sprężys­tości (efekt liftingu),
 • redukcja objawów zmęczenia i stres.

ZABIEG HYDROŻELOWY ZE ZŁOTEM

Zabieg pole­cany dla skóry suchej, z widocznymi oznakami starzenia. Dzięki dużej zawartości koloidal­nego złota, aloesu, morskiego kola­genu, zielonej herbaty i wit. C, E zabieg dzi­ała prze­ci­wz­marszczkowo, poprawia sprężys­tość skóry dojrzałej.

Efekty zabiegu:

 • redukcja zmarszczek, zwięk­sze­nie elastyczności,
 • roz­jaśnie­nie zmęc­zonej, poszarza­łej skóry,
 • poprawa gęs­tości skóry,
 • pobudze­nie nat­u­ral­nej wital­ności komórek,
 • daje efekt młodej, zdrowej, pełnej blasku skóry.

ZABIEG HYDROŻELOWY Z CZERWONYM WINEM

Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich typów skóry. Szczegól­nie dla skóry z pojaw­ia­ją­cymi się pier­wszymi oznakami starzenia. Dzięki dużej zawartości polifenoli pozyski­wanych z wyciągu z winogron zabieg zapo­b­iega starze­niu skóry, regeneruje i odżywia.

Efekty zabiegu:

 • ochrona komórek skóry i DNA,
 • zapo­b­ie­ganie przed­w­czes­nemu starze­niu się skóry,
 • zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry,
 • naw­ilże­nie i inten­sy­wne wzmoc­nie­nie ścian naczyń krwionośnych,
 • złagodze­nie podrażnień.


ZABIEG HYDROŻELOWY Z WĘGLEM DRZEWNYM

Zabieg pole­cany dla skóry mieszanej, tłustej, skłon­nej do trądziku. Dzięki dużej zawartości węgla drzewnego i ole­jku z drzewa herba­cianego zabieg posi­ada silne właś­ci­wości oczyszcza­jące, anty­bak­teryjne, antyseptyczne.

Efekty zabiegu:

 • reg­u­lacja pracy gruc­zołów łojowych,
 • zwęże­nie por skórnych,
 • zmniejsze­nie zmian zapal­nych przy trądziku pospolitym,
 • roz­jaśnie­nie skóry,
 • skuteczna lik­widacja podrażnień i zaczerwienie skóry.