Zabiegi algowe


Zabiegi algowe
Maski algowe owocowo-warzywne


  • Twarz – 30min – 55 zł
  • Szyja – 45 zł
  • Dekolt – 55 zł
  • Twarz, szyja, dekolt – 85 zł

Maski algowe luksusowe


Ze złotem, z kawiorem, z piaskiem z wysp BORA BORA, różowym szampanem

  • Twarz – 30min – 75zł
  • Szyja – 65 zł
  • Dekolt – 75 zł
  • Twarz, szyja, dekolt – 105 zł


Pole­camy zabiegi przy uży­ciu masek algo­wych na zimno medbeauty ©

Zabiegi pielę­gna­cyjne przy uży­ciu masek algo­wych na zimno przez­nac­zone są dla wszys­t­kich rodza­jów skóry. Posi­adają bardzo silne właś­ci­wości naw­ilża­jące, odmładza­jące, kojące. Algi med­beauty © pole­cane są także dla osób ze skórą wrażliwą i aler­giczną, bowiem pozbaw­ione są sub­stancji bar­wnikowych, zapa­chowych, które bardzo często podraż­ni­ają skórę. Dlat­ego są takie wyjątkowe!!!

Pole­camy zabiegi przy uży­ciu masek algo­wych na ciepło medbeauty ©

Zabiegi te są bardzo przy­jemne, dają niezwykły kom­fort każdej skórze. Pole­cane są dla skóry suchej, odwod­nionej, zwiotcza­łej, starze­jącej się, a także dla skóry tłustej. Pozbaw­ione są sub­stancji zapa­chowych, bar­wnikowych, kon­ser­wan­tów dlat­ego nadają się dla każdej wrażli­wej, czy też aler­gicznej cery.