Rehabilitacja


Storz MedicalRehabilitacja


Terapia to sesje z wykorzystaniem akustycznych fal dźwiękowych, generowanych wewnątrz uchwytu i delikatnie przenoszonych na wybrane podczas zabiegu partie ciała.

Leczenie przy pomocy fali uderzeniowej jest metodą efektywną i bezpieczną, co potwierdzone zostało przez szereg badań klinicznych w ośrodkach rehabilitacji i klinikach ortopedycznych. Do leczenia schorzeń mięśni i ścięgien falę uderzeniową wykorzystuje się od ponad 20 lat na terenie Europy.


W jaki sposób działa fala uderzeniowa na zmienione chorobowo miejsce?

Poprzez działanie dużej siły na tkanki dochodzi do mikrouszkodzeń, stymulując proces tworzenia nowych naczyń, co sprzyja poprawie mikrokrążenia oraz uwalnianiu specjalnych enzymów, które są prekursorami gojenia tkanek (TGF, VEGF I eNOS). ESWT sprzyja przebudowie uszkodzonych tkanek przez modulowanie plastyczności tkanki. Rozbija depozyty wapnia w tkankach miękkich. Nadmierna akumulacja złogów wapnia w tkankach miękkich jest uważana za podstawową przyczynę wielu rodzajów bólu układu mięśniowo-szkieletowego. ESWT stymuluje aktywność osteoblastów (komórek kostnych), które są odpowiedzialne za regenerację i wzrost kości. ESWT znacznie redukuje odczuwanie bólu poprzez wpływ na substancję P, CGRP, syntezę tlenku azotu oraz selektywną degenerację włókien C odpowiedzialnych za przewodzenie bólu.

Podsumowując, fale akustyczne są przenoszone przez powierzchnię skóry do miejsc zmienionych chorobowo. Przyspiesza to i stymuluje proces gojenia i jest szczególnie przydatne dla osób z chorobami przewlekłymi w partiach takich jak: pięty, barki, stawy kolanowe (więzadła rzepki), łokcie i plecy.


Skuteczność terapii falą uderzeniową

Skuteczność terapii z wykorzystaniem fali uderzeniowej została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Wnikające w głąb ciała fale powodują zdecydowane przyspieszenie procesu gojenia się, a także zredukowanie istniejących dolegliwości. Dowiedziono, że aż 80% pacjentów odczuwa znaczną poprawę lub całkowite ustąpienie dolegliwości już po 1 lub 2 zabiegach.

Terapia polega na wprowadzeniu w bolące miejsca wysokoenergetycznych fal dźwiękowych. Poprzez aplikację tej nowoczesnej terapii systematycznie pozbywamy się patologicznych zmian w obrębie ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, mięśni oraz kości. Stymuluje ona metabolizm, zwiększa ukrwienie i przyspiesza proces gojenia. Uszkodzone tkanki ulegają stopniowej regeneracji. Metoda ta stanowi olbrzymi przełom w dużej liczbie schorzeń układu mięśniowo-powięziowego.


Jak odczuwamy działanie zabiegu?

  • Zniesienie bólu,
  • przyspieszenie mechanizmów odnowy komórkowej w tym: przyspieszenie tworzenia kostniny, wzrost nowo powstałych naczyń włosowatych, zapewniający lepsze odżywienie tkanki łącznej,
  • poprawa metabolizmu i miejscowego mikrokrążenia przez tworzenie nowych naczyń krwionośnych.

Jak przebiega pojedynczy zabieg oraz seria zabiegów?

Po dokładnej lokalizacji miejsca bólowego nakładany jest żel sprzęgający w celu zminimalizowania strat energii, następnie przy pomocy odpowiedniej dla wskazanego obszaru głowicy przeprowadzony zostaje zabieg. W zależności od rozległości leczonego obszaru i stosowanej techniki zabieg trwa około 10-20 minut.

Cała terapia składa się przeważnie z 3-5 zabiegów wykonywanych raz w tygodniu.

W przypadku terapii niektórych zespołów mięśniowo-powięziowych ilość zabiegów należy zwiększyć do 8-10.


Popularne schorzenia oraz ich terapia

Ostroga piętowa – powstaje w wyniku przewlekłego stanu zapalnego rozcięgna podeszwowego, który spowodowany jest podrażnieniem włókien nerwowych lub przeciążeniem więzadeł. Terapia prowadzona jest z częstotliwością raz w tygodniu, przy następujących parametrach: ciśnienie 2,5 bara, częstotliwość 10 Hz, średnio około 2000 uderzeń (wartość zależna od wrażliwości pacjenta). Ilość uderzeń przy dobrej tolerancji bólu może być zwiększana w kolejnych zabiegach do 2500-3000 uderzeń. U osób z niską tolerancją na ból, przed zabiegiem można wykonać krioterapię miejscową w celu zmniejszenia odczuć bólowych.


Punkty spustowe

Punkty spustowe są wynikiem przeciążenia aparatu mięśniowo-powięziowego. Aktywne punkty spustowe pod wpływem stymulacji wywołują dolegliwości bólowe. Terapia falą uderzeniową ukierunkowana jest na obniżenie napięcia mięśniowego, a przez to redukcję bólu.


Łokieć tenisisty

Łokieć tenisisty – zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej poddaje się terapii falą o następujących parametrach: pierwsze 500 uderzeń przy ciśnieniu 1,5 bara i częstotliwości 5Hz, następnie pozostałe uderzenia przy ciśnieniu 2-2,5 bara i częstotliwości 10 Hz. Działaniu fali poddaje się miejsce o największej bolesności (około 500 uderzeń) i następnie rozszerza się pole na tkanki bezpośrednio zależne.

Okolica nadkłykcia bocznego jest bardzo silnie unerwiona, przez co tolerancja na ból jest niewielka. Wskazane jest robienie przerw w czasie zabiegu.

Zalecane jest wykonanie co najmniej 3 zabiegów raz w tygodniu.


Trudno gojące się złamania

Terapia falą uderzeniową poprzez pobudzenie komórek do osteogenezy, wykorzystywana jest przy złamaniach. Po zastosowanej terapii widoczne jest także lepsze zaopatrzenie tkanek w krew, co dodatkowo przyspiesza procesy regeneracyjne. Zabiegi falą uderzeniową nie są wskazane przy świeżych złamaniach z obecnością krwiaka. Badania pokazują, iż terapią falą uderzeniową wpłynęła na poprawę gęstości i wytrzymałości kości oraz na prędkość regeneracji części gąbczastej i zbitej.


Zwapnienia okołobarkowe

Zwapnienia okołobarkowe są skutkiem zaburzenia ukrwienia ścięgien stożka rotatorów. Dochodzi wówczas do ograniczenia ruchomości lub całkowitej sztywności stawu ramiennego. Terapia falą uderzeniową ma na celu działanie przeciwbólowe, ale także redukcję i resorpcję zwapnień.

Zaleca się wykonanie 3-4 zabiegów z przerwą tygodniową, ilość uderzeń w zakresie 2000-2500.