Skin Comfort


Skin ComfortSkin Comfort—zabieg dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień

150zł

KOM­FORT I URODA KAŻDEJ SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ
Skóra wrażliwa jest zazwyczaj bardzo cienka i delikatna. Reaguje szy­bko zarówno na ciepło i zimno. Łatwo ulega poparzeniom oraz odm­roże­niom. Zazwyczaj jest sucha, delikatna, skłonna do reakcji aler­gicznych. Zmi­any tem­per­atury, deter­genty, alko­hol są przy­czyną podrażnień i zacz­er­wie­nień. Wraz z wiekiem skóra starzeje się. Pro­ces odnowy komórkowej zostaje spowol­niony, następuje nad­mierna utrata wody. W kon­sek­wencji skóra ulega prze­susze­niu, ma mniejszą ochronę, a jej wrażli­wość wzrasta.

Linia Skin Com­fort prz­erywa destruk­cyjny pro­ces i pomaga odbu­dować warstwę lipi­d­ową skóry
… Znika nieprzy­jemne uczu­cie napię­cia. Naskórek staje się miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra wrażliwa
 • trądzik różowaty
 • płytko unaczyniona skóra
 • popękane naczy­nia krwionośne
 • skóra sucha, atopowa, odwodniona

Efekty zabiegu:

 • uko­je­nie, wycisze­nie podrażnionej skóry
 • przy­wróce­nie jej kom­fortu i miękkości
 • poprawa odporności poprzez sta­bi­liza­cję nat­u­ral­nej bari­ery hydro – lipidowej
 • ochrona przed szkodli­wym wpły­wem czyn­ników zewnętrznych
 • głębokie naw­ilże­nie skóry i jej odmłodzenie
 • wzmoc­nie­nie naczyń krwionośnych