Pure Solutions


Pure SolutionsPure Solutions—zabieg oczyszczający z maską balance

200zł

Zabieg oczyszcza­jąco – nor­mal­izu­jący pole­cany dla skóry mieszanej, tłustej, zanieczyszczonej.
Dzięki zawartości ekstraktu z kwiatu Irysa, cynku, kwasu sal­i­cy­lowego, wit­a­min z grupy B, zabieg Pure Solu­tions powoduje, ze skóra staje się oczyszc­zona z nad­mi­aru serum, zma­towiona i jed­nocześnie odświeżona na długi czas. Pod­czas zabiegu wykony­wane jest man­u­alne oczyszczanie skóry, a rewela­cyjna maska lecznicza z glinki powoduje zahamowanie pow­stawa­nia zaskórników. Zostają również znor­mal­i­zowane wszys­tkie pro­cesy związane z nad­mierną pracą gruc­zołów łojowych. Skóra jest wycis­zona i naw­ilżona. Zabieg Pure Solu­tions oczyszcza, zamyka pory skóry, reg­u­luje gospo­darkę lipi­d­ową, hamuje rozwój bak­terii oraz przyspiesza goje­nie po oczyszcza­niu skóry.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • skóra mieszana lub tłusta z ten­dencją do wyprysków
  • zanieczyszc­zona skóra
  • nad­miar wydzielanego sebum
  • nad­mierne błyszcze­nie skóry

Efekty zabiegu oczyszcza­jącego z maską Balance:

  • per­fek­cyjnie oczyszc­zona skóra
  • matowa cera
  • uspoko­je­nie i wycieszenie

Zobacz film o zabiegu Aqua Genomics: