Cell Activ


Cell Active Age RenewalCell Active Age Renewal—zabieg aktywnie odmładzający z roślinnymi komórkami macierzystymi.

250zł

WYJĄTKOWA METODA ODMŁADZA­NIA SKÓRY OPARTA NA WYCIĄ­GACH Z ROŚLIN­NYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z DRZEWASEK­WOI I KWIATU WINOROŚLI.
Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich rodza­jów skóry po 35 roku życia. Szczegól­nie dla skór suchych, dojrza­łych z oznakami starzenia.
Nowa­torstwo tego zabiegu polega na uży­ciu roślin­nych komórek macierzystych, których potenc­jał bio­log­iczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd. Bada­nia naukowe wykazały, że macierzyste komórki roślinne mają pozy­ty­wny wpływ na funkcjonowanie fibrob­lastów, dzięki temu nie tylko redukują zmarszczki, ale też chronią komórki przed wpły­wem środowiska zewnętrznego i opóź­ni­ają pro­cesy starzenia.
Zabieg Cell Active jest niezwykle skuteczny. Poza tym dostar­cza każdemu z nas przy­jem­nych chwil relaksu.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • utrata jędrności i elasty­czności skóry
  • widoczne zmarszczki
  • skóra wyma­ga­jąca regeneracji.

Efekty zabiegu Cell Active:

  • naty­ch­mi­as­towe odży­wie­nie skóry
  • spłyce­nie zmarszczek
  • silne naw­ilże­nie
  • uję­drnie­nie skóry

Zobacz film o zabiegu Cell Active: